share close
 • Chart track

  1

  0

  ዓቕሙ'ዩ - 2002

  ቢንያም ገ/እየሱስ

  • cover play_arrow

   ዓቕሙ'ዩ - 2002 ቢንያም ገ/እየሱስ

ዓቕሙዩ

ዓቕሙዩ ዓቕሙ
ምድንጋር ዓቕሙ
ዓቕሙዩ ዓቕሙ
ምድማይዩ ዓቕሙ
ንሓቂ ንኽጎብጣ ክህባ ዘይናታ
ንሓሶት እንዳዓበጣ

ደፋር ደረቐኛ … ዘይብሉ ዳኛ …
ርእሱ ዝሓመመ … ክልክም ዝፈረመ …
(ኣለዉ) ኣሰር ኣሰሩ … ንጽባሕ ዘይሓስቡ …
ስሰዐ ኣስኪርዎም … እምብዛ ሃሪፎም …
ኛውኛው ከም ደማሙ መስመሮም ረሲዖም
እዋይ እዋይ ናይዚጉዳም
ጉዳም መስደመም
ፋኖ ሕዛእቲ ዘርዓይ ዝሳኣነ (2 ብዘይ ወነንቲ )

ደርፊ፡

ፈታው ተመሲሉ … ፈታው ጭንቂ ዕላሉ …
ምሽክነይቲ ግን ኣደ … ውላዳ ዘዕበደ …
ርግጫ ንምርጫ … ደረጃ ኮይና ዋንጫ …
ሰራም ምጉተኛ ኣይርታዕን ባሃሊ
ጥዕና ዘይብሉ ርእሲ ናይ ሰብ ለበስ ምስሊ
እዋይ እዋይ ናይዚ ጉዳም
ጉዳም መሐለል (2)

ስምራ፡
ንሳያ ንሳ ንሳ ምልክቱ …
ንሳያ ዓቕሙ ምድንጋር ክእለቱ ….
ደረት ተቀኒቱ ደስደስ ዘይናቱ …
ጉዳም ህልኸኛ ዘይሰምዕ ፍጥረቱ …

ጉዳም ህልኸኛ ዘይሰምዕ ፍጥረቱ …
ንሳያ ዓቕሙ ምድንጋር ክእለቱ ….
ደረት ተቀኒቱ ደስደስ ዘይናቱ …
ጉዳም ህልኸኛ ዘይሰምዕ ፍጥረቱ …

 


ንጹላት ኮኻኽብቲ

Rate it
0%